ORDENSREGLER FOR RIDEKLUBBEN VEJLEFJORD


ÅBNINGTIDER:Mandag - Fredag7:00 – 22:00Weekender og
helligdage7:00 – 21:00


GENERELT:·
Al ridning og færdsel på området foregår på
eget ansvar.·
Alle ryttere skal bære sikkerhedsgodkendt,
fastspændt ridehjelm under al ridning.·
Ingen heste i stalden uden gyldig vaccinationsbevis, årlig
gødningsprøve, samt lovpligtig
ansvarsforsikring.·
Træpillebokse har ret til 2 sække i ugen i den
store stald samt 3 sække i ugen for bokse i laden.

Der kan dog tilkøbes flere via klubmodul.


·
Halmboksene skal muges i bund mindst en gang om ugen,
for bedre staldmiljø.Husk at feje efter dig når du har muget, også
ved møddingen.·
Tyveri anmeldes til politiet og medføre
bortvisning fra RVF.·
Ingen løb og råben på området eller i staldene.·
Det er KUN underviserne samt deres evt.
hjælpere der må opholde sig i ridehuset ved elevundervisning.·
Trailer parkeres i gården min 2 meter fra
stalden.·
Parker kun i gården.·
Ingen cykler i stalden eller ved møddingen.·
Saml ALTID dine hestepære op efter dig inc på
villaveje, gårdspladsen baner mm.·
INGEN rygning i staldene, og ingen efterladen
af evt skoder.·
Hunde SKAL føres i snor, dog er personalets
hunde undtaget. HUSK at saml efterladenskaber op.·
I øvrigt skal der ALTID følges personalets
anvisninger.·
Det er ikke tilladt at fodre, åbne eller gå ind
til hestene uden tilladelse fra personalet, eller hvis man skal til ridning på
den pågældende hest.RIDEHUS OG BANER;·
Man meddeler ankomst og afgang på banerne og
ridehal, samt til og fra foldene bag ridehuset.·
Ingen løse heste i ridehallen·
Ingen longering i hallen eller den gamle
ridebane hvis der er nogle der rider, med mindre der gives tilladelse .·
Ingen longering på den nye ridebane.·
Der rides altid venstre mod venstre.·
Man skridter af og på, venstre volte, PÅ hovslaget.·
Ved friridning vises hensyn til evt. enetimer.·
Ældste rytter bestemmer ved tvivl i ridehuset
eller på banerne.·
Der skal bæres springvest ved springning.·
Ingen springning som friridning uden opsyn af
forsvarlig voksen.·
Alle skal bære fastspændt og godkendt
ridehjelm.·
Uden for normal undervisning er banen åben for
alle til friridning.·
Det er vigtigt du samler hestepære op, inden du forlader ridehuset
eller banerne.·
Ved ridning skal hesten som min. Påføres
trense.

STALDE:·
Alle fejer og rydder op efter sig.·
Dækner striglerkasser mm stilles i boksen imens
man rider, så staldgangen holdes fri for udstyr mm.·
Der fejes ALTID inden man forlader sin
striglerplads eller hvis man har trukket sin hest gennem staldgangen, evt til
og fra fold.·
Ingen forlader sin hest på staldgangen /
vandspiltov uden opsyn.·
På boksen må der KUN hænge ét dækken ( hvis
hesten ikke ”piller” det ned) , én grime
samt træktov. Alt andet fjernes uden varsel af personalet.

SADELRUM:·
Der er plads til ÉT sadelskab samt ÉN sadelbum
pr. boksleje.

Dækner bedes opbevares på dækkenholderne ved kontoret. ( EN
dækkenholder pr hest)


·
Det er rytternes eget ansvar at holde rent i
sadelrummene.·
Ingen opbevaring af foder, gulerødder, mad mm i
saderummene.·
Det er ikke tilladt at ” LÅNE” fra andre uden
først at spørge om lov.

RYTTERSTUEN:·
ALLE rydder op efter sig samt tørre borde af og
fejer, ved evt spild.·
Ved brug af el-kedel eller ovn tages stikket ud
efter brug.FODERRUMMET:·
Det er ikke tilladt selv at tage foder og wrap.
Dog er det tilladt at lave madpakker til ens hest, med det foder som man har
tilkøbt til sin hest.·
Hver rytter har mulighed for at opbevare EN
tøndeplads på gulvet, samt råde over EN hyldeplads som tildeles af personalet.
ALT ikke-foder-relevant fjernes uden varsel af personalet.·
Man fejer ALTID efter sig, når der blandes
foder eller fodervognen fyldes op.·
ALT foder skal være lukket forsvarligt til,
samt være skrevet navn på.

FOLDE:Det er ene og alene personalet der tildeler
foldpladser.·
Det er kun tilladt at lukke ud på ens egen
fold.·
Efterlad ALDRIG en hest alene på folden.·
Man viser hensyn til evt ryttere når der lukkes
ud og ind. HUSK at gi´ besked.·
Det er ens eget ansvar at holde foldene forsvarligt i orden, med hensyn
til led og hegn, samt holde vandbaljer rene og fyldt med vand.

Ligesom det er eget ansvar at slå græsset under hegnet på ens egen fold.


ANVISNINGER FRA PERSONALET SKAL ALTID FØLGES

UBETINGET.

RIDEKLUBBENS PERSONALE SAMT FORMAND ER
BEMYNDIGET TIL AT DISPENSERE I FORM AF TILLADELSER ELLER FORBUD.

OVERTRÆDELSE AF REGLEMENT KAN MEDFØRE PÅTALE OG
VED GENTAGELSE BORTVISNING.


 
Rideklubben Vejle FjordSolvej 627120Vejle ØTlf. 22418928