Opstaldning på RVF:
 
Opstaldningspriser
Pony: 2.000 kr. plus en obligatorisk undervisningstime.
Hest:  2.200 kr. plus en obligatorisk undervisningstime.
 
Med i prisen er:
– Wrap 3 gange dagligt
– Halm
– 2 sække træpiller i ugen, til dem der ønsker, at deres hest/pony skal stå på træpiller.
– Ind og udlukning på fold alle hverdage – dog ikke ved sygdom/fravær blandt personalet, samt hvis vejret gør det uforsvarligt.
 
Tilkøb af foder 
Tilkøb af Krafft - 400 kr. pr. måned.
Ønsker du ikke at benytte dig af Krafft, kan der fodres med eget foder i madpakker. 
  
Fold 
Ved opstaldning får man tildelt en fold, typisk 2 og 2 sammen. Man er selv ansvarlig for at holde folden, som bla. indebærer at slå græsset under hegnet, fylde og veligeholde vandbaljer, samt lave hegn, hvis det trænger. Har man brug for hjælp til dette, er man velkommen til at spørge personalet eller en af bestyrelsesmedlemmerne.
 
Staldvagt
Alle opstalder har en aftenfordring typisk hver 3 uge. 

Derudover har alle opstalder 2 dage i sommerferien (Juli), hvor de skal tage staldvagten.

Staldvagten indebære at skulle lukke elevheste på fold og lukke dem ind. Den indebære også at skulle fodre, morgen, middag og aften. Der skal også strøes med halm i alle halmbokse der ønsker det.

HUSK AT FEJE!
  
Deltagelse i fællesskab
Da alt, udover staldarbejdet og undervisningen, drives på frivillig basis, forventes det, at alle opstaldere giver en hjælpende hånd på diverse arbejdsdage (2-4 gange om året), samt når der skal køres halm (2-3 gange om året). 
 
Er du interesseret i at få din hest/pony opstaldet på RVF er du velkommen til at ringe til Helle på 20 63 65 81, eller endnu bedre, kig forbi, vi giver gerne en rundvisning og fortæller om stedet. 
 
RVFs faciliteter kan findes her. 
 
                                                                                                   -----------------------------


Regler og retningslinjer for venteliste til bokse                            /3. november 2015.

Det har altid været en opgave for bestyrelsen i samarbejde med dagligleder ved RVF at styre ventelisten for opstaldning i Rideklubben Vejle Fjord. Vi har fordelt boksene efterhånden, som de er blevet ledige.

For at sikre overholdelse og diskussion af retningslinjerne for venteliste til bokse på RVF har bestyrelsen fastsat følgende beslutningsdokument.

  1. Såfremt en hest sælges på rideskolen til et medlem af RVF, der ønsker at være opstaldet på RVF på den købte hest, vil boksen følge hesten uanset købers eventuelle placering på ventelisten. Dette gælder dog ikke såfremt sælger selv ønsker at beholde boksen i forbindelse med køb af en anden hest.

  2. Såfremt daglig leder ønsker op til 2 heste opstaldet på RVF, indplaceres denne som nr. 1 på ventelisten.

  3. Såfremt andre ansatte ønsker 1 hest opstaldet på RVF, indplaceres disse som nr. 1 på ventelisten. Daglig leder har fortrinsret overfor andre ansatte på RVF.

  4. Familier med hest opstaldet på RVF har fortrinsret til at få yderligere 1 boks, såfremt familien måtte ønske dette, uanset familiens eventuelle placering på ventelisten. Denne fortrinsret ligger efter daglig leder og ansatte på RVF.

  5. Bestyrelsesmedlemmer har fortrinsret til at få en boks på RVF, uanset disses eventuelle placering på ventelisten. Denne fortrinsret ligger efter daglig leder, ansatte på RVF og familier, der allerede har en hest opstaldet på RVF.

  6. Fremlejer har fortrinsret til leje af en boks.

Fremleje af boks kan foregå efter konkret og individuel vurdering og efter aftale med bestyrelsen på RVF. Grundlæggende er fremleje kun en løsning, der vil accepteres, såfremt en rytter for en periode ikke vil være tilknyttet RVF på daglig basis, men forventer at komme tilbage til RVF som opstalder igen. Beslutningen herom sker på næstkommende bestyrelsesmøde.

Det er bestyrelsens ansvar at administrere ventelisten til bokse, og dette sker under hensyntagen til RVF, således at klubben har en god og bred basis af opstaldere, der kan støtte og arbejde for klubbens beståen.

/Bestyrelsen

 
 
 
 

Rideklubben Vejle FjordSolvej 627120Vejle ØTlf. 20636581