Priser, gældende pr. 1. oktober 2023

 


 Medlemskontingent

 

               

Junior (op til 18 år)

kr. 400,00

Senior

kr. 500,00

Passive   medlemmer                                

kr. 200,00

  


Undervisning

                    


Mini-put ridning – ½ time, 1 gang pr.   uge   

kr. 410,00

50 min, 1 gang om ugen elevhest/pony

kr. 500,00

 Prøvetime

kr. 125,00  


 Betaling for medlemskontingent og månedlig undervisning  betales via klubmodul

  

Ved manglende betaling opkræves kr. 50,00 i rykkergebyr.

  

Man skal selv, Via sin bruger på klubmodul, melde til og fra hold mm. 
 

  Obligatoriske priser for opstaldning:

 
 

               

Pony i boks pr. mdr.

kr. 2800,00

Hest i boks pr. mdr.

kr. 3000,00

Opstaldningsprisen er inkl. ridehuskort, 2 sække træpiller pr. uge samt 8 kg wrap

 

 

Foder


Møllerens favorit

 60kr pr 0,5kg

Prisen for opstaldning inkluderer:
    
 • Foder kan tilkøbes, eller der kan fodres med eget foder i madpakker
 • Wrap 3 gange dagligt.
 •  2 sække træpiller pr. uge, ekstra sække kan tilkøbes for 70 kr.      
 • Udelukning alle dage man-søn
 • Indluk - Mandag til Fredag
 • Ridehuskort  
Opstaldningspriser 
Pony: 2.800 kr. 
Hest:  3.000 kr. 
 
Med i prisen er: 
– Wrap 8kg
– Træpillesmuld til boksbund
– Indluk på fold alle hverdage – dog ikke ved sygdom/fravær blandt personalet, samt hvis vejret gør det uforsvarligt.
– Udluk på fold alle dage - man-søn
 
Tilkøb af foder 
Tilkøb af Møllerens Favorit - 60kr pr 0,5kg
Ønsker du ikke at benytte dig af Møllerens Favorit, kan der fodres med eget foder i madpakker. 


Regler og retningslinjer for venteliste til bokse 

Det har altid været en opgave for bestyrelsen i samarbejde med dagligleder ved RVF at styre ventelisten for opstaldning i Rideklubben Vejle Fjord. Vi har fordelt boksene efterhånden, som de er blevet ledige.  

For at sikre overholdelse og diskussion af retningslinjerne for venteliste til bokse på RVF har bestyrelsen fastsat følgende beslutningsdokument. 

 1. Såfremt en hest sælges på rideskolen til et medlem af RVF, der ønsker at være opstaldet på RVF på den købte hest, vil boksen følge hesten – uanset købers eventuelle placering på ventelisten. Dette gælder dog ikke såfremt sælger selv ønsker at beholde boksen i forbindelse med køb af en anden hest. 

 2. Såfremt daglig leder ønsker op til 2 heste opstaldet på RVF, indplaceres denne som nr. 1 på ventelisten. 

 3. Såfremt andre ansatte ønsker 1 hest opstaldet på RVF, indplaceres disse som nr. 1 på ventelisten. Daglig leder har fortrinsret overfor andre ansatte på RVF. 

 4. Familier med hest opstaldet på RVF har fortrinsret til at få yderligere 1 boks, såfremt familien måtte ønske dette, uanset familiens eventuelle placering på ventelisten. Denne fortrinsret ligger efter daglig leder og ansatte på RVF. 

 5. Bestyrelsesmedlemmer har fortrinsret til at få en boks på RVF, uanset disses eventuelle placering på ventelisten. Denne fortrinsret ligger efter daglig leder, ansatte på RVF og familier, der allerede har en hest opstaldet på RVF. 

 6. Fremlejer har fortrinsret til leje af en boks. 

 Fremleje af boks kan foregå efter konkret og individuel vurdering og efter aftale med bestyrelsen på RVF. Grundlæggende er fremleje kun en løsning, der vil accepteres, såfremt en rytter for en periode ikke vil være tilknyttet RVF på daglig basis, men forventer at komme tilbage til RVF som opstalder igen. Beslutningen herom sker på næstkommende bestyrelsesmøde.  

Det er den staldansvarliges ansvar at administrere ventelisten til bokse, og dette sker under hensyntagen til RVF, således at klubben har en god og bred basis af opstaldere, der kan støtte og arbejde for klubbens beståen. 

 

 


Rideklubben Vejle FjordSolvej 627120Vejle ØTlf.