Velkommen til Rideklubben Vejle Fjord

 

Rideklubben Vejle Fjord (RVF) er en frivillig drevet forening med fokus på det gode liv i stalden både socialt og sammen med hestene.

Det er vigtigt for klubben, at du som medlem føler dig velkommen.

 

Undervisning

 

RVF tilbyder varieret rideundervisning på forskellige niveauer. Vi har både miniputhold for de helt små ryttere, rutinerede hold til de ryttere, der har redet mange år, springhold og meget mere.


Vi har flere dygtige undervisere, som engagerer sig i at lære både børn, unge og voksne at ride og håndtere hestene. Samtidig har vi fokus på at styrke medlemmernes ansvarsfølelse overfor dyrenes velfærd. 


På opslagstavlen i stalden kan du se en opdateret liste over elevhold og ridetimer. 

 

Der er undervisningstimer hver dag, dog ikke søndag, hvor hestene holder fri.

 

Hvis du har spørgsmål omkring hold og tider, er du velkommen til at kontakte denne mailadresse: RVFundervisning@gmail.com

 

Praksis

 

At gå til ridning handler ikke kun om at ride - hesten skal også plejes og gøres klar til ridning - derfor starter rideundervisning ofte med strigling og opsadling af hesten i stalden. Vi anbefaler, at du kommer minimum 20 minutter før din ridetime starter. Efter ridning skal udstyret sættes på plads samt biddet vaskes.

 

Hvis du er ny og ikke kender til håndtering af heste, kan din ridelærer hjælpe dig eller finde hjælp. Det vil dog være en fordel, hvis du selv forsøger at skabe kontakt til nogle af de piger, der er vant til at færdes i stalden - de hjælper gerne, hvis de bliver spurgt. 


Som minimum skal man bære ridehjelm under ridning (cykelhjelm kan bruges til en start)

 

Ferie og helligdage

 

I ferier er der ofte ridning efter ønske, da det er vores erfaring, at rigtig mange ikke kommer. Der kommer en besked ud omkring "Ring og Rid" nogle uger op til.


 I juli måned holder ponyerne sommerferie, og der er derfor ikke undervisning.


 Henover julen er der lukket i ca. 14 dage, og der undervises ikke på helligdage.

 
Arrangementer

 

Henover året bliver der efter behov arrangeret forskellige events og kurser.


For at styrke medlemmernes håndtering af heste samt det gode fælleskab, arrangeres der løbende opsadlingskurser, juleafslutning, ridelejr, ponydage mm.

 

Vi har brug for din hjælp til at bevare de gode forhold. Derfor afholder vi arbejdsdag ca. 2-3 gange årligt, hvor det er vores erfaring, at vi bliver rystet godt sammen - både børn og forældre.

 

Der bliver flere gange årligt arrangeret interne stævner, hvor vi opfordrer alle ryttere til at stille op. Det kan give en god helhedsfølelse og en spændende udfordring samt fællesskab på rideskolen.

 

Hold øje med hjemmesiden og tavlen i stalden - eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for information om kommende arrangementer.

 

HUSK:  Når du deltager ved vores arrangementer, støtter du klubben og dens eksistens.

 

Stald og omgivelser

 

RVF drives på frivillig basis, og vi beder dig derfor om at rydde op efter dig selv og feje i stalden efter dig. Det er en del af det ansvar, der følger med, når man arbejder med heste - det handler ikke kun om ridning.

 

Når du færdes i stalden, beder vi dig vise hensyn og ikke larme. Det forstyrrer hestene og kan i værste tilfælde skræmme dem. Husk at det faktisk er deres hjem, du færdes i.

 

Kammeratskab

 

Ridning er på mange måder en individuel sport, men sammenholdet i stalden og i rytterstuen betyder meget for det sociale liv på rideskolen, men også for dig som person.

 

Vi oplever, at det at færdes i en stald giver gode sociale relationer og ikke mindst et godt fundament for kammeratskab.

 
RVF er en forening på frivillig basis

 

Alle på RVF gør en stor indsats, og vi er glade for al den hjælp, vi kan få. Både børn og voksne har gavn af fællesskabsfølelsen.

 

Beskeder og henvendelser kan rettes til:

 

Bestyrelses medlemmer.  

Kontaktoplysninger på bestyrelsen forefindes på hjemmesiden. 

 

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen på Rideklubben Vejle Fjord


Vedtægter

 

Vores vedtægter kan med fordel læses på hjemmesiden:

 

http://www.rideklubben-vejlefjord.dk/

 

Se et lille uddrag her…

 

Klubbens formål er blandt andet:

 

•At fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære primært ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 


•At udøve ridesporten på en forsvarlig måde i god sportslig ånd. 


•At styrke medlemmerne ansvarsfølelse for dyr og dyrenes velfærd. 


•At styrke det forpligtende fællesskab og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget og andres liv, samt deltage aktivt i samfundsliv. 


•At virke for udbygningen af kammeratskabet og samarbejdet blandt ridesportens udøvere. 

Rideklubben Vejle FjordSolvej 627120Vejle ØTlf.