Velkommen som opstalder til Rideklubben Vejle Fjord


Rideklubben Vejle Fjord (RVF) er en frivillig drevet forening med fokus på det gode liv i stalden, både socialt og sammen med hestene.

 

Vi opfordrer derfor til, at du som opstalder læser vores vedtægter samt regler for færden på klubbens arealer.

 

Regler og vedtægter er bl.a. tilgængelige på tavlen ved ridehuset. Men her har vi samlet de vigtigste værdier, vi står for.

  
Daglig praksis herunder weekender, helligdag og ferie

 

Hos RVF fodres hestene morgen, middag af personalet, som også sørger for, at alle heste kommer ud og ind. Om aftenen fodres der af opstalderne.

 

Personalet strør halm i halmboksene. Ved træpillebokse står man selv for den daglige fjernelse af klatter.

 

Herudover er udmugning på eget ansvar. Det er derfor en god ide, at du skriver på tavlen, når du planlægger at muge ud, så vi ikke strør samme dag.

Listen over aftenfodring hænger på tavlen i midtergangen i stalden.  

I sommerferien(juli) er der lavet en turnusordning blandt alle opstaldere til at tage staldvagten. 

Hvis du er ny og ikke kender rutinen, er det en god ide at blive koblet på en anden, så du kan se, hvad en staldvagt indebærer. Vi opfordrer til, at du selv opsøger denne mulighed.

Foder

Hos RVF betales foder af opstalder, ud over opstaldningsprisen. Hos RVF fodres der med Krafft.

Hvis du som opstalder ønsker at fodre med noget helt andet foder end det, der tilbydes på RVF, bedes du lave "madpakker" til hvert måltid og stille dem frem i foderrummet - husk at give personalet herom.

Alt foder skal opbevares i foderummet i en tætlukket emballage.

Fodring af hestene må KUN foretages af den eller de personer, der har ansvaret den pågældende dag - det er tilladt at bytte vagter, men husk at notere det på listen.

  

Tjek tavlen

 

Tjek for en god ordens skyld tavlen, hver gang du ankommer til stalden. Der kan være særlige beskeder om forhold, foder eller opstaldermøder mm. Det er også her, du finder listen med weekendvagter.

  

Hold og ridning

 

Du må som opstalder benytte ridehuset i tidsrummet 08.00 - 22.30 alle dage, dog ikke når der er holdundervisning. Se de opdaterede hold liste på opslagstavlen ved ridehuset.

 

Ved særlige forhold eller lukning af ridehuset, vil det fremgå på tavlen midt i stalden.

 

På RVF er det kun tilladt at modtage undervisning af klubbens egne undervisere, dog er du velkommen til at køre andre steder hen, hvis du ønsker anden undervisning.

  

Arbejdsdag

 

Vi har brug for din hjælp for at bevare de gode forhold. Vi holder arbejdsdag ca. 2 gange årligt, hvor det er vores erfaring, at vi bliver rystet godt sammen - både børn og forældre.

 

Vi hjælper hinanden med holder stalden og faciliteterne ved lige, og på den måde skaber vi et større sammenhold.

  

Stævner

 

RVF arrangerer interne stævner, som du er meget velkommen til at deltage i. Få besked om kommende stævner via nyhedsbrevet og på opslagstavlen ved ridehuset.

 

Vi glæder os hver gang over frivillig hjælp til alle de praktiske opgaver, der forekommer ved et stævne. Hvis du som opstalder ønsker at starte stævne, er du forpligtet til også at skrive dig på hjælperlisterne, som bliver sat op på tavlen ved ridehuset.

 

Stævnedage plejer at være spændende dage for både elevryttere og privatryttere. Vi vil gerne understøtte det sociale ved at opfordre alle opstaldere til at deltage ved disse arrangementer.

  

Din rolle i stalden

 

At have hest og ponyer et stort ansvar. Vi ønsker at støtte den gode oplevelse ved at have heste og opfordrer alle til venlig og imødekommende omgangstone.

 

Som opstalder er du måske mere erfaren end nogle af elevrytterne. Derfor er det en stor hjælp for hele stemningen i stalden, hvis du er opmærksom på, om du kan hjælpe elevrytterne, når du alligevel går forbi.

  

Opstaldermøder

 

Der afholdes jævnligt opstaldermøder, hvor nye tiltag fremlægges, og der kan åbnes op for snakken om livet i stalden. Vi forventer, at du møder op til disse møder eller hvis du er forhindret, holder dig ajour med den information, der kommer frem på møderne.

 

Børn under 18 år skal være ifølge med en voksen.

  

RVF er en forening på frivillig basis

 

Alle på RVF før en stor indsats, og vi er ikke kun rigtig glade for din indsats - vi har også brug for den.

  

Beskeder og henvendelser kan rettes til:

 

Daglig leder, Anja Petersen                                                    - tlf. 22 41 89 28Eller via tavlen i midtergangen i stalden.

 

Kontaktoplysninger på bestyrelsen forefindes på tavlen ved ridehuset og på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen på Rideklubben Vejle Fjord


 

Vedtægter

 

Vores vedtægter kan med fordel læses på hjemmesiden:

 

http://www.rideklubben-vejlefjord.dk/

 

Se et lille uddrag her…

 

Klubbens formål er blandt andet:

 

•at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære primært ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.


•at udøve ridesporten på en forsvarlig måde i god sportslig ånd.


•at styrke medlemmerne ansvarsfølelse for dyr og dyrenes velfærd.


•at styrke det forpligtende fællesskab og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget og andres liv, samt deltage aktivt i samfundsliv.


•at virke for udbygningen af kammeratskabet og samarbejdet blandt ridesportens udøvere.

Rideklubben Vejle FjordSolvej 627120Vejle ØTlf. 20636581