Velkommen som Partrytter


Stort tillykke med din part. Vi håber, at du kommer til at elske din part, som var den din egen hest/pony. Denne folder er en lille guide til hvad vi forventer af dig som part og hvilke generelle regler der gælder.

Generel information:

 • Stalden har åben fra kl. 07.00-22.00 mandag-søndag. Der er ingen adgang i stalden udenfor åbningstiderne.

 • I weekenden er der altid en af opstalderne, der har staldvagt. Hvem det er, fremgår på tavlen midt i stalden. Hvis I har nogle spørgsmål eller har brug for hjælp, kan I kontakte dem eller en fra bestyrelsen.

 • Parterne er medlem af en fælles facebookside som hedder ”Kun for Private på RVF”. Bestyrelsen er også medlem, så hvis man har spørgsmål eller beskeder kan man stille/skrive dem derinde.

 • Som part har man førsteret til sin pony/hest i forbindelse med undervisning, stævner og ridelejr.

  Generelle regler:

 • Hvis du er under 15 år, må du ikke ride uden opsyn af en over 18 år (det er dine forældres ansvar at sørge for dette). Dette er af sikkerhedsmæssige hensyn – husk det er store dyr, vi har med at gøre.

 • Det er kun dig der må ride hesten, så du må ikke bede en anden ride, hvis du ikke kan ride i en given weekend. Hestene og ponyerne går en del i løbet af ugen, så de tager ikke skade af en fridag i ny og næ

 • Du er forpligtet til at holde øje med at hesten har det godt – hvis du ser at din pony/hest på nogen måde er kommet til skade (f.eks. har fået gjordsår) så skal det meddeles til underviserne/ staldvagten.

 • Du skal muge halmboksen 1 gang ugentligt. Det er kun den beskidte halm der skal muges ud – sørg for at den rene halm forbliver i boksen. Spørg evt. om hjælp første gang du vil muge boksen.

 • Står din pony på træpiller, skal du fjerne klatter på alle partsdage og 1 x ugentligt skal du fjerne alt det våde og smide 2 nye spande træpillesmuld ind. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl.

page1image2220163456
 • Hvis du skal på ferie, skal det meddeles til underviseren, at du ikke kommer. Du skal selv sørge for at finde en til at muge boksen, (undtagen juli måned, hvor hestene holder fri)

 • Du må gerne ride en tur i skoven i selskab med en over 18 år (Enten på hest eller ben, efter aftale med dine forældre)

 • Der må gerne springes, hvis du spørger en af underviserne

 • Din hest må ikke stå uden opsyn på staldgangen og du må under ingen omstændigheder binde hesten i biddet. Når hesten står bundet på staldgangen er det i en grime.

 • Husk det er din pligt at sørge for at sadel og hovedtøj bliver pudset mindst en gang om måneden. (RVF stiller læderpleje til rådighed.)

 • Hvis din pony/hest trænger til at blive klippet så snak med en af underviserne, om hvordan man gør og spørg om det er ok at du klipper den.

 • Du må ikke longere din pony/hest medmindre du har aftalt det med en af underviserne og har fået fortalt hvordan man gør. Man longerer aldrig i et træktov.

  Når du rider:

 • Inden du rider, skal hesten strigles godt og have renset hove. Det er også her du tjekker om din hest/pony har gjordsår eller andre sår som underviserne skal gøres opmærksom på.

 • Som hovedregel må du ride 50 min på partsdage. Husk, det er max 50 min, hvilket inkluderer både opvarmning af hesten (se næste punkt) og at hesten bliver skridtet godt af.

 • Hesten skal varmes godt op inden du sætter i trav. Det vil sige at du minimum skal skridte i 10 minutter. Herefter kan du sætte i trav. De første 5 minutter skal det foregå i letridning, så hestens ryg også bliver varmet godt op.

 • Du må først sætte i galop når du har redet i ca. en halv time. Herefter må du skiftevis ride skridt, trav og galop. Du må ikke bare galopere og trave hele timen, det kan hestene slet ikke holde til. Tænk på hvordan I rider til undervisningen.

 • Hestene skal ca. skridtes af i 10 minutter – dvs. de sidste 10 minutter af timen skridter du enten rundt på banen eller en tur på 8-tallet.

 • Hvis man rider flere på banen og man rider hver sin vej så rider man altid venstre mod venstre.

 • Hvis din hest laver klatter på udendørsbanerne eller i ridehallen, skal de fjernes, inden du forlader banen/ridehuset.

Når du er færdig med at ride, sørger du for at vaske biddet godt. Hvis der er elevundervisning dagen efter, sørger du for at sadeltøjet hænger på sin plads og er klar til brug. Det vil sige hvis du f.eks. har redet med eget underlag i weekenden så sørger du for at få lagt rideskolens underlag på igen.

Elevstævner:

 • Når der er elevstævne, er det parten der gør sin hest stævneklar både lørdag og søndag. Hvis man ikke har mulighed for at komme, meddeler man det til en af arrangørerne så de er klar over at der er en pony/hest der skal klargøres.

 • Når der er elevstævne, må man ikke ride sin pony/hest medmindre den slet ikke går til stævnet.

  Rigtig god fornøjelse med din partspony/hest


 • Venlig Hilsen Bestyrelsen på RVF samt underviserne.

Rideklubben Vejle FjordSolvej 627120Vejle ØTlf.